Predstavljeni rezultati rada Kantonalnog suda u Zenici tokom 2021. godine

Podaci iz Izvještava o radu Kantonalnog suda Zenica u 2021. godini ukazuju da je ovaj sud, i pored pandemije koronavirusa, ostvario dobre rezultate, što se posebno odnosi na ostvarene godišnje norme sudija, poštivanje prava na suđenje u razumnom roku, kao i efikasnost rješavanja predmeta i transparentnog rada.

U toku 2021. godini zaprimljeno je u rad 3.998 predmeta, što je 576 predmeta više nego godinu dana ranije, tako da je u radu bilo ukupno 4.417 predmeta, ukazala je na pres konferenciji Snježana Čolaković, predsjednica Kantonalnog suda Zenica.

U 2021. godini na svim referatima riješeno je 4.016 predmeta, pri čemu je procenat svih riješenih predmeta u odnosu na priliv 100,45 posto.

Ostvarena kolektivna norma suda za 2021. godinu iznosi 104,48 posto, dok su prosječnu godišnju normu, veću od 100 posto, ostvarile sve sudije ovog suda.

Ukupan broja donesenih odluka u 2021. godini, na koje se mogao izjaviti pravni lijek je 1.928, ukupan broj žalbenih odluka je 214, broj potvrđenih odluka je 150, preinačenih 21, djelimično ukinutih 3 i ukinutih 40.

Kvalitet sudskih odluka za sve predmete na nivou suda iznosi 84,92 posto.

Prosječno trajanje riješenih predmeta je 44,18 dana.

„Predmeti korupcije i organizovanog kriminala imaju prioritet u radu ovog suda i pod stalnom su pažnjom, dok predmeti ratnog zločina imaju apsolutni prioritet“, istakla je predsjednica Čolaković.

Pod jurisdikcijom Kantonalnog suda Zenica su Općinski sud u Zenici, Općinski sud Visoko, sa odjeljenjem u Olovu, Općinski sud Zavidovići, sa odjeljenjem u Maglaju, Općinski sud u Kaknju, Općinski sud u Žepču i Općinski sud u Tešnju. (Š.B.)