Zavod za pravnu pomoć: Pravni zastupnici u prošloj godini učestvovali u 350 suđenja

Zloupotreba droga, ugrožavanje sigurnosti, razbojništva, obične i šumske krađe prednjačili su u krivičnim predmetima u kojima su u prošloj godini učestvovali po službenoj dužnosti branioci Zavoda za pravnu pomoć ZDK. U parničnim postupcima su to uglavnom bili narušeni porodični odnosi.

Četiri pravna zastupnika, među kojima su dva certificirana za krivična djela koja se vode prema maloljetnicima, učestvovala su prošle godine u oko 350 suđenja u svim sudovima Kantona.

Posla je bilo znatno više nego u godini prije, kaže rukovoditeljica Zavoda i jedna od četiri pravna zastupnika Azra Moćević. U Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć primili su tokom 2021. godine više od 4 500 stranaka i formirali nešto manje od 700 predmeta, što je za 30% više nego što je bilo u prvoj pandemijskoj godini. Pružili su oko 4 200 pravnih savjeta, učestvovali u oko 350 suđenja, u 12 pripremnih postupaka prema maloljetnicima, te su učestvovali u dvije istrage pred kantonalnim tužilaštvom.

„Što se tiče vrste krivičnih djela koja se našim branjenicima stavljaju na teret najveći broj ih se odnosi na zloupotrebu droga, zatim ugrožavanje sigurnosti, pa razbojništva, imali smo veliki porast broja razbojničkih krađa i razbojništva, zatim obične i šumske krađe“, kaće Azra Moćević, direktorica Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć.

Broj šumskih krađa u predmetima koje optužene zastupaju branioci Zavoda je na godišnjem nivou otprilike godinama isti, bez obzira na sve mjere koje poduzimaju Šumska i Policijska uprava. Zapriječena kazna zatvora je do 3, odnosno ako je drvna masa za prodaju do pet godina zatvora, napominje direktorica Moćević, a nas je zanimalo kojeg profila su šumokradice.

„Nažalost, biću otvorena, riječ je uglavnom o procesuiranju ljudi koji su lošeg imovnog stanja, kojima ogrjev treba da zagriju svoju porodičnu kuću ili da prodajom ogrjeva ostvare sredstva za kupovinu osnovnih životnih namirnica, dok se ne susrećemo sa procesuiranjem vlasnika privatnih pilana, a kojih je nemali broj na području ZDK“, ističe Moćević.

A kada su parnični postupci u pitanju najkarakterističnije je to što se u većini slučajeva radi o problematici porodičnih odnosa.

„Stalni je trend povećanja tih predmeta iz godine u godinu. Žalosna je činjenica da se ljudi olako odlučuju na razvode brakova. Osim tužbi za razvod braka i tih brakorazvodnih parnica slijede predmeti koji su vezani za određivanje starateljstva nad djetetom, pa uređivanje odnosa između roditelja s kojima dijete ne živi“.

Također, dodaje Moćević i utvrđivanje tzv.alimentacije, a sve je veći broj i predmeta u kojima dede i nane ili bake traže sudskim putem kontakt s unučetom. U Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć ukupno je osam uposlenih, od čega su dva namještenika, dva stručna saradnika i četiri pravna zastupnika, uključujući i direktoricu. Namjera im je, kažu, da osnuju i Sektor za upravni postupak i povećaju broj uposlenih, ali kada se steknu uvjeti za to. (A.H.)