Jupić: Izmijenjeni plan pripravnosti i odgovora na pandemiju korona virusa

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK kantonalna Vlada je usvojila novi Plan pripravnosti i odgovora na pandemiju korona virusa.

“Novi Plan je nešto što nam je nametnula novonastala situacija, koju karakteriše veliki broj novih pozitivnih slučajeva, ali uz znatno manji broj teških i smrtnih slučajeva, što znači da ponovo imamo veliki broj lakših ili srednje teških pacijenata, koji se tretiraju u domovima zdravlja, a ne u bolnicama, što u fokus medicinske aktivnosti vraća domove zdravlja i njihovo djelovanje”, navodi Adnan Jupić, predsjednik Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK.

“Izmijenjenim Planom pripravnosti i odgovora na pandemiju korona virusa namjera nam je da kvalitetnim nadzorom nad lakim i srednje teškim pacijentima preduprijedimo moguće komplikacije i njihov prelazak u teža stanja, koja bi zahtijevala bolničko liječenje”, pojašnajva Adnan Jupić.

Po njegovim riječima izmjene u pomenutom Planu tiču se samo zdravstvenih radnika, jer se odnose na isključivo medicinske i profesionalne stvari, kao što su, npr. način tretmana lakih i srednje teških pacijenata, saturacija kiseonika, komunikacija sa pacijentima na terenu, telefonski nadzor nad njima, tretman osoba sa komorbiditetom i slično.

“Stoga smo danas održali i sastanak u Općoj bolnici Tešanj sa direktorima svih domova zdravlja, koji gravitiraju ovoj bolnici, a to su Maglaj, Doboj Jug, Usora i Tešanj, a razgovarali smo upravo o njihovom budućem djelovanju u ovoj fazi pandemije korona virusa”, navodi Adnan Jupić, predsjednik Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK. (V.J.)