JP ViK d.o.o. Zenica moli građane za razumijevanje: Prekopi će biti sanirani čim se steknu uslovi za asfaltiranje

U cilju obezbjeđenja dovoljnih količina vode i očuvanja urednog vodosnabdijevanja svih potrošača JP ViK d.o.o. Zenica svakodnevno radi na otklanjanju svih uočenih oštećenja na vodovodnoj mreži, kao i aktivno traženje i sanaciju tzv. skrivenih kvarova, čime se znatno doprinosi smanjenju gubitaka vode u mreži.

Nažalost, da bi se pristupilo otklanjanju kvara vrlo često je zbog lokacije  i obima nastalog ošećenja na  vodovodnim linijama neophodno izvršiti prekopavanje javnih asfaltnih površina na saobraćajnicama i trotoarima. S obzirom da se nalazimo u zimskom periodu tokom kojeg zbog niskih temperatura nisu aktivne asfaltne  baze trenutno ne postoji mogućnost trajne i kvalitetne sanacije prekopa koji su nastali usljed radova na otklanjanju kvarova u proteklom periodu te JP ViK d.o.o. Zenica ovim putem moli građane  za strpljenje  i razumijevanje za navedenu situaciju.

Podsjećamo javnost da  preduzeće ne posjeduje vlastite kapacitete za asfaltiranje, te da je putem javnih nabavki za poslove asfaltiranja prekopa izabrano preduzeće KOMGRAD ZE d.o.o. Zenica. Osim toga, ugovoren je i stručni nadzor nad kvalitetom izvedenih radova asfaltiranja od strane JP za izgradnju i uređenje grada Zenica.

JP ViK d.o.o. Zenica je u stalnoj komunikaciji sa izabranim izvođačem radova kojem smo uputili molbu da se asfaltiranju prekopa pristupi prioritetno čim se steknu uslovi za pokretanje asfaltnih baza, te očekujemo da će svi prekopi biti adekvatno sanirani u što skorijem periodu.

JP ViK d.o.o. Zenica će poduzeti sve da radovi na otklanjanju kvarova na mreži, kao i sanaciji prekopa na javnim površinama, budu izvedeni kvalitetno i u što kraćem vremenskom periodu, te molimo građane za razumijevanje navedenih objektivnih okolnosti.