Zašto su cijene antigen testova skuplje u BiH u odnosu na zemlje Zapadne Evrope?

Jedan od najprodavanijih proizvoda zadnje vrijeme su zasigurno antigenski testovi za kućno testiranje na Covid.

Zanimalo nas je zašto su ti testovi višestruko puta skuplji u zemljama zapadanog Balkana u odnosu na razvijene zemlje Evropske unije. Nadležni tvrde da se konotrola cijena lijekova i medicinskih sredstava vrši prilično temeljito, te da su cijene u Evropi niže iz čisto ekonomskih razloga.

Nadzor i regulaciju cijena lijekova i medicinskih sredstava vrši Agencija za lijekove BiH, a kantonalna i federalna ministarstva zdravstva određuju uvjete pod kojima će veletrgovine formirati cijene za maloprodaju, podsjeća članica komisije za kontrolu cijena Agencije za lijekova magistra Zahida Binakaj, napominjući da apoteke imaju vrlo jasne uvjete pod kojima formiraju cijene.

„Nabavna cijena po kojoj mi nabavljamo u apotekama u Tešnju testova koji služe u svrhu samodijagnostike je 5,40KM. Naši pacijenti moraju znati da na svaku skatulu lijeka ili medicinskog sredstva ide 17% poreza i maksimalno dozvoljena marža je 25 procenata“, kaže članica komisije za kontrolu cijena Agencije za lijekova BiH.

Ako je maloprodajna cijena antigenskog testa u Nizozemskoj jedan euro, a kod nas 4, odnosno 7,80 maraka u maloprodaji ta razlika je zbog ekonomskih razloga proizvođača, smatra naša sagovornica. Naime, jasno je da će proizvođač dati nižu cijenu onim kupcima koji nabavljaju milione testova, jer na zapadu kroz Fondove zdravstvenog osiguranja određenim kategorijama društva testove dijele besplatno, nego onima, kao što su balkanske zemlje gdje se naručuje mnogo manja količina proizvoda.

„Mi u Bosni i Hercegovini imamo zvanične dobavljače, što znači nije jedan, nema monopola. Mi trenutno radimo sa kompanijama RS, Farmavita, MGM, hercegovina lijek“, dodaje Binakaj.

Dakle, apoteke imaju ograničenja u formiranju cijena antigenskih testova i svih drugih proizvoda, dok veletrgovine koje cijenu dogovaraju s resornim ministarstvima imaju donekle mogućnost utjecati na cijenu. Osim toga, kaže Zahida Binakaj farmaceutske inspekcije kantona i Federacije vrlo temeljito rade svoj posao, a i transport ovih testova na Covid utječe na cijenu, koja je u iznosu od 8KM za nekog punog, za nekog nije. Inače skoro svi proizvođači testova za Covid su u Kini i Koreji.

Mišljena sugrađana i sugrađanki u našoj današnjoj anketi su bila podijeljena. Nekima je cijena od skoro 8KM prihvatljiva, neki smatraju da je to pljačka naroda, a pojedini napominju i da nisu pouzdani.

U apotekama, pak, kažu da je teško reći koliko se antigenskih testova proda na sedmičnom nivou. To umnogome ovisi o medijskim izvještajima o širenju virusa korona i njenih sojeva i podsojeva. (A.H.)