Sindikat metalaca ZDK: Zaštita položaja radnika

Teška i izazovna je bila za Kantonalni sindikat metalaca prošla godina, obilježena je njihovom borbom za povećanjem cijene rada, implementacijiom Zakona o zaštiti na radu, potpisivanjem kolektivnih ugovora, ali i generalnim  štrajkom u ArcelorMittalu. U ovoj godini radnici u metalskoj industriji, kao uostalom i svi drugi očekuju da se federalni parlament izjasni o nacrtu Zakona o minimalnoj plati, jer bolji materijalni položaj radnika je najsigurniji način da ih se zadrži u BiH, smatra predsjednik Kantonalnog sindikata metalaca Kenan Mujkanović. 

Zadatak sindikata je da se bori za bolji materijalno-pravni položaj radnika, a ne da konstatuje koliko je loš taj položaj. Intenzivne aktivnosti tokom prošle godine urodile su plodom: plaće su povećane u prosjeku od 6 do 20 posto i to je dobar rezultat, mada bi mogao biti i bolji da smo imali veću podršku naših članova”, kaže Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK. Prošle godine su dosta radili i na primjeni Zakona o zaštiti na radu – svaka sindikalna organizacija je imenovala svoje povjerenike, te su pružili oko 900 usluga pravne pomoći organizacijama i članovima pojedinačno.

Radili su, kaže Mujkanović, dosta i na informiranju i edukaciji članova, posebno iz sfera zaštite na radu i izmjena i dopuna Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Naši su predstavnici učestvovali u izradi tih izmjena i dopuna posebno zato što imamo dosta radnika bivših boraca koji zbog teških uvjeta rada željno iščekuju sticanje uvjeta za penziju.

Prošlog ljeta su se metalci sindikalci pridružili na potrestima krovne organizacije pred parlamentom zahtijevajući donošenje Zakona o minimalnoj plaći i bili su jedni od inicijatora donošenja nacrta tog Zakona. Zato očekuju da se federalni parlament ove godine izjasni o tome i u paketu izglasa i Zakone o porezu na dohodak i o doprinosima.

U sedam sindikalnih organizacija Sindikat metalaca ZDK ima 4.300 radnika i jedan je najvećih sindikata u BiH. Kolektivni ugovori su potpisani u ArcelorMittalu i Man Humelu, finaliziraju ovih dana pripreme na potpisivanju kolektivnih ugovora u Preventu Jelah, Pobjedi Tešanj, a planiraju isto i u novoj članici Prise Usora.

Šta goda uradimo na poboljšanju materijalnog položaja radnika u metalskoj industriji malo je s obzirom na aktuelna poskupljena i cjelokupnu ekonomsku situaciju“, dodaje Kenan Mujkanović. (A. H.)