Aktivnosti na izradi Urbanističkog plana Zenica za period 2021-2041. godine

Grad Zenica i njegova Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina pokrenuli su anketu u sklopu aktivnosti na izradi Urbanističkog plana Zenica za period 2021-2041. godine.

“Urbanistički plan je razvojni planski dokument i jako je važan, jer će on biti temelj svih budućih planiranih aktivnosti, projekata i programa, za period od narednih dvadeset godina. U postupku izrade Urbanističkog plana neophodno je uključivanje građana i građanki Zenice po pitanju budućeg razvoja grada, zbog čega smo i pokrenuli anketu kako bi građani Zenice putem nje dali svoje mišljenje, ideje i opredjeljenja u kreiranju budućeg plana razvoja grada”, pojašnjava Vesna Horić, stručna saradnica za poslove urbanizma u Upravi Grada Zenice.

“Znači cilj ankete je motivisati građane, udruženja, pravna lica, civilne organizacije, te razne institucije i druge, da kroz izražavanje mišljenja, potreba i konstruktivnih prijedloga, doprinesu kreiranju inovativnog i realnog razvoja grada, po mjeri svih Zeničana”, napominje stručna saradnica za poslove urbanizma u Upravi Grada Zenice.

Anketa sadrži pitanja o problemima i potrebama građana, koji žive u gradu Zenica, anonimna je i namijenjena svim sugrađanima, a postavljena je na internet stranici Grada Zenica, dok su za građane, koji nemaju mogućnost elektronskog pristupa,  sačinjeni anketni listići, koji su distribuirani po mjesnim zajednicama. Za popunjavanje biće dostupna do 11. februara. (V.J.)