Izvještaj o stanju u Gradu Zenici na dan 20.12.2021. godine

Na osnovu dobijenih i obrađenih informacija, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 14., 16. i 19. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

IZVJEŠTAJ o stanju u Gradu Zenici na dan 20.12.2021. godine (do 08:30 sati)

PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I DOGAĐAJI

VATROGASNE INTERVENCIJE

Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica u protekla 24 sata je obavljala svoje redovne poslove i zadatke, te je imala jednu vatrogasnu intervenciju, i to:

· Intervencija gašenja požara otpadnog materijala – ul. dr. Ćire Truheljke – požar ugašen

PRIRODNE I DRUGE POJAVE

Nisu dobijene relevantne informacije koje se odnose na prirodne nesreće ili druge pojave koje ugrožavaju živote i zdravlje ljude, kao i materijalna i kulturna dobra.

STANJE PUTEVA

Na području Grada saobraćaj se odvija na svim lokalnim putnim pravcima bez zastoja.

SNABDJEVANJE ENERGENTIMA, VODOM I STANJE TELEFONSKIH VEZA

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Planirani radovi Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica za dan 20.12.2021.(ponedjeljak) i 21.12.2021.(utorak), bez električne energije će biti sljedeća područja:

Dana 20.12.2021.(ponedjeljak):

PJD Zenica

1.DV 10 kV Hamida

Naselja:Tišina 2, Tišina, Tišina 3, Putovići, Putovići naselje, Putovići repetitor i Gorica, od 09:00 do 15:00 sati

2.DV 10 kV Orahovica

Naselja:Bistričak 2 i Žičara, od 13:00 do 17:00 sati

3.DV 10 kV MHE Bistričak

Naselja:Topčić polje škola, Starina 1 i 2 , Donja Bistrica, Bistica i Kolići, od 08:00 do 13:00 sati

4.DV 10 kV MHE Bistričak

Naselja: Smaići, Bistričak Ribnjak i Bistričak, od 13:00 do 17:00 sati

5.Trafo područje Vodovod Gračanica br.26-dio ul.Ahmeta Hafizovića,D.Gračanica i Skutovo, od 09:00 do 12:00 sati

6.Trafo područje Pehare br.16-izlaz prema ul.Pehare(Džamija), od 11:00 do 15:00 sati

Dana 21.12.2021.(utorak):

PJD Zenica

1.DV 10 kV Hamida

Naselja: Pitka voda Sidica i Mioči, od 09:00 do 15:00 sati

2.DV 10 kV Babino

Naselja: Kopilo 2 i Relej Klopče, od 08:00 do 17:00 sati

3.DV 10 kV Orahovica

Naselja: Orahovica Klanac, Orhovica,  Orahovica Mala rijeka,  Spahići,  Babići i  Gornja  Mahala, od 08:00 do 14:00 sati

4.Trafo područje Kahrimani br.90, od 13:00 do 17:00 sati

Snabdijevanje vodom je uredno.

PLANIRANI RADOVI J.P. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Zenica:

· Blatuša, od broja 19 do kraja  ulice, sanacija  kvara na  vodovodnoj liniji, od 10:00 do 12:00 sati

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

HIDROMETEOROLOŠKI I DRUGI PODACI

Stanje u 08:00 sati

Vremenska prognoza: oblačno

Temperatura zraka: -2 oC

Relativna vlažnost: 96 %

Stanični pritisak: 979.4 hPa

Pravac i brzina vjetra:  SW, 4 km/h

Količina padavina za protekla 24 sata: – mm

Visina sniježnog pokrivača: – cm

Vodostaj rijeke Bosne u Zenici: 135 cm (normalan)

OSTALE INFORMACIJE

Na snazi je Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja se odnosi na epidemiološku situaciju izazvanu coronavirusom (COVID 19).

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA