Podrška radu “Medice” Zenica

FOTO: Zenicainfo.ba

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova podržalo je osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće u Bosni i Hercegovini, a jedna od njih je i Medica Zenica. Sredstva su namijenjena za troškove hladnog pogona sigurnih kuća. 

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić naglasio je da se radi o 100.000 maraka ukupnog iznosa iz budžeta tog ministarstva za 2021. godinu. Novac će biti ravnomjerno raspoređen, a osiguran je za Fondaciju lokalne demokratije Sarajevo, Medica Zenica, Udružene žene Banja Luka, Budućnost Modriča, Žene sa Une Bihać, Vive žene Tuzla, Lara Bijeljina i Žena BiH Mostar. Cilj potpisivanja sporazuma je dodjela grant sredstava za sigurne kuće namijenjene za hladni pogon u toku 2022. godine.

Ova sredstva su izuzetno važna za sigurne kuće, pogotovo zato što su namijenjena za hladni pogon, a to znači pokrivanje osnovnih režijskih troškova za funkcionisanje sigurne kuće u toku ovih pet mjeseci“, navodi Irma Šiljak, programska referentica u Udruženju „Medica“ Zenica.

Irma Šiljak

Ova sredstva su važna obzirom da finansiranje sigurnih kuća, naročito u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije sistemski riješen.

Po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kantonalni nivo, odnosno vlade bi trebale da preuzmu 30 posto finansiranja sigurne kuće, a federalni nivo 70 posto“, istakla je naša sagovornica.

Ono što je kontinuirani problem za sigurne kuće jeste izdvajanje sredstava sa federalnog nivoa koja nikako ne zadovoljavaju ovih 70 posto propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

Sigurne kuće u Federaciji, uključujući i „Medicu“ Zenica finansiraju se na način da apliciraju svake godine putem Javnog poziva federalnom Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i po osnovu Javnog poziva dodijele se sredstva koja nikada dosada nisu prešla 20 posto potrebnih sredstava za funkcionisanje sigurne kuće“, kazala je između ostalog Irma Šiljak, programska referentica u Udruženju „Medica“ Zenica.

Iz Udruženja Medica Zenica se zahvaljuju svim donatorima na izdvojenim sredstvima u cilju pružanja sveobuhvatne podrške, pomoći i zaštite njihovim korisnicima, odnosno ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici. (A. S.)