ArcelorMittal: Suočavamo se sa poteškoćama u dostizanju željenog kapaciteta u kotlovima

Toplana Zenica trenutno proizvodi 130 tona pare na sat, što omogućava isporuku od 45 MW toplotne energije za grijanje grada. Trenutno, čine se svi napori da se proizvodnja pare poveća na 145 t/h, te da se JP Grijanju isporuči 55 MW toplotne energije, navode iz ArcelorMittala Zenica.

Međutim, zbog činjenice da finski partner u projektu Toplana Zenica, KPA Uniocon, koji je radio na ugradnji i podešavanju kotlova, nije do kraja završio potrebne radnje, te da ne funkcionira DeSOx sistem za otprašivanje, suočavamo se sa poteškoćama u dostizanju željenog kapaciteta na kotlovima.

Kompanije ArcelorMittal Zenica i Toplana Zenica neprekidno rade na iznalaženju rješenja navedenih problema, poručuju iz kompanije.