Predsjedavajući Gradskog vijeća sa Civilnom zaštitom prati stanje na terenu

Obilne kišne padavine koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu prouzročile su dosta problema, najviše u Kantonu Sarajevo. Na svu sreću na području Grada Zenica do sada nisu zabilježene kritične situacije. Civilna zaštita Grada Zenica je spremna da reaguje u slučaju pogoršanja situacije.

Kako bi se lično uvjerio u stanje na terenu, ali i spremnosti Civilne zaštite da djeluje u slučaju potrebe, cijelo poslije podne i večer sa pripadnicima Civilne zaštite vrijeme provodi i predsjedavajući Gradskog vijeća Mirza Husetić.

Obišli smo dosta naselja na užem i širem području našeg grada. Želio sam da se lično uvjerim u stanje na terenu, ali i spremnosti naše Civilne zaštite da djeluju u slučaju potrebe. Za sada nemamo kritičnih situacija, niti situacija gdje su ugroženi ljudski životi. Sporadičnih problema ima jer je na nekim dijelovima vodostaj rijeke Bosne visok, ali ponavljam kritičnih situacija nemamo i stvari su pod kontrolom. Civilna zaštita Grada Zenica koliko sam vidio dobro je opremljena, raspolaže sa adekvatnim materijalno-tehičkim sredstvima da može djelovati u svakom trenutku. Ohrabren sam onim što sam vidio i siguran sam da sugrađani imaju na koga računati u ovakvim i sličnim situacijama“, kazao je ovom prilikom predsjedavajući Husetić.

Podsjetimo, predsjedavajući Mirza Husetić je tokom poplava 2014. godine kao član DVD-a lično učestvovao u izgradnji nasipa na obalama rijeke Bosne, ali i na druge načine bio podrška i pomoć svima kojima je pomoć bila potrebna. (N.G.)