U četvrtak nova sjednica Gradskog vijeća Zenica

Za četvrtak, 4. novembra zakazana je nova sjednica Gradskog vijeća Zenica na čijem dnevnom redu su, pored zapisnika sa prošle sjednice, vijećnička pitanja i inicijative.

Gradsko vijeća Zenica razmatrat će i problematiku i iznalaženje rješenja u vezi sa realizacijom ugovornih obaveza iz Ugovora zaključenog između Grada Zenica i Alba Zenica.(Š.B.)