Na proljeće bi vreća brašna od 25 kilograma mogla koštati i preko 30 KM

„Kada se računa samo cijena sjemena, gnojiva i zaštitnih sredstava, jesenja sjetva pšenice na jednom hektaru prošle godine iznosila je 1.019 KM, dok ove godine, već sad košta 2.200 KM, sa tendecijom daljeg rasta, jer je đubrivo iz dana u dan sve skuplje“, upozorava Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika F BiH, posebno naglašavajući da u pomenutu cijenu jesenje sjetve pšenice nije uračanat rad i gorivo, koje stalno poskupljuje.

– Šta će na kraju biti ne znamo, ali po sadašnjim cijenama, na proljeće bi vreća brašna od 25 kilograma mogla koštati i preko 30 KM, ističu u Udruženju F BiH.

Rješenje za ovakvu situaciju, kako navode, je u implementaciji njihovih prijedloga.

„Mi to već godinama predlažemo i upozoravamo, a to je da je nužno aktiviranje robnih rezervi u okviru Federacije BiH, tako da kad ima robe da je oni otkupe, uskladište i da intervenišu u ovakvim situacijama. Osim toga država treba da se pobrine oko izdvajanja za poljoprivredu kako bi se više površina sijalo, ali da se pobrine i za siguran otkup i za zaštitu domaće proizvodnje, tako da ljudi rade i da imamo dovoljno svoje proizvodnje, a ne da postajemo potpuni ovisnici o uvozu i da nam drugi sve diktira“, naglašava Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika F BiH.(V.J.)