Novi-stari zahtjevi penzionera: Ili povećanje penzija ili protesti

„Obzirom da je Upravni odbor Saveza udruženja penzionera Federacije BiH došao do saznanja da je Vlada F BiH prema oba doma Parlamenta Fedracije uputila izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH, sa kojima mi nismo saglasni, jer bi te izmjene išle na štetu sadašnjih penzionera, na posljednjoj sjednici ovog Upravnog odbora odlučili smo da tražimo od federalne Vlade da povuče svoje prijedloge vezane za pomenute izmjene i dopune, navodi Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

„Ukoliko to ne urade i ne usaglase sa našim Savezom izmjene i dopune Zakona o PIO F BiH, koje bi osigurale vanredno povećanje penzija do kraja godine i koje bi išle „na ruku“ sadašnjim penzionerima, onda ćemo pred Parlamentom Federacije organizovati mirne proteste“, naglašava Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.(V.J.)