Agencija za lijekove BiH o upotrebi medicinskog kisika u domovima zdravlja

Foto:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine obratila se javnosti saopćenjem povodom upita u vezi sa nemogućnosti primjene lijeka medicinski kiseonik u domovima zdravlja kao ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite a uzrokovane odobrenim režimom izdavanja ZU/Rp, te su istakli da ZU/Rp lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa i da se izdaje na recept potrebe nastavka bolničkog liječenja.

“Za lijek medicinski kiseonik (pakovanje boce) u postupku davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet odobren je režim izdavanja ZU/Rp. Navedeni režim izdavanja je u skladu sa članom 4. stav 2. tačka c) Pravilnika o načinu i postupku razvrstavanja lijekova u daljem tekstu: Pravilnik”, ističu u saopćenju.

Kako naglašavaju, u Pravilniku je za navedeni režim izdavanja ZU/Rp iskazano sljedeće:

“ZU/Rp (lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje na recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja): lijek se koristi za liječenje bolesti koja mora da se dijagnostikuje u bolnici ili u instituciji koja ima adekvatne dijagnostičke objekte; primjena lijeka u nastavku liječenja, kao i samo praćenje liječenja može se provesti van zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa“.

Dodali su i da je Komisija za lijekove je na jučerašnjoj hitnoj vanrednoj sjednici razmotrila još jednom odobreni režim izdavanja lijeka medicinski kiseonik u bocama, proizvođača Messer BH.

“Nakon rasprave jednoglasno je zaključeno da je odobreni režima izdavanja ZU/Rp za predmetni lijek u skladu sa Pravilnikom, te da je istim obuhvaćena primjena lijeka i van zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa. Shodno svemu navedenom zaključuje se da lijek sa odobrenim režimom izdavanja ZU/Rp može biti primijenjen i u zdravstvenoj ustanovi koja ne pripada sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite“, istakli su u saopćenju iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

N1 BiH