Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – septembar 2021. godine

U mjesecu septembru 2021. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-Matična knjiga rođenih 120

– Matična knjiga vjenčanih 83

– Matična knjiga umrlih 102

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu