Gradsko vijeće Zenica usvojilo i u javnu raspravu uputilo nacrte tri regulaciona plana

Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Zenica je završena jučer (30.09.2021. godine) u večernjim satima.

Na sjednici je razmatrano 15 tačaka.

U obrazloženju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period januar – juni 2021. godine navedeno je da je finansiranje poslova, funkcija i programa Grada Zenice u 2021. godini nastavljeno privremeno na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2021. godine.

Budžet Grada Zenica za 2021. godinu iznosi 62.867.675,41 KM.

Naglašeno je da u izvještajnom periodu ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta za period 01.01.-30.06.2021. godine iznose 27.301.955,81 KM, što predstavlja 87% idealnog plana i za 19% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u istom periodu 2020. godine.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u periodu januar – juni 2021. godine izvršeni su u iznosu od 20.965.824,30 KM, što predstavlja 68% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine veći su za 9%.

Grad Zenica održao je redovitost isplate transfera pojedincima, neprofitnim organizacijama te javnim preduzećima i ustanovama.

Nakon izjašnjenja vijećnika, prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period januar – juni 2021. godine.

Duža rasprava vodila se o Zahtjevu za razmatranje stanja i daljeg rada JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica.

Izneseno je da se ustanova nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, a od Gradskog vijeća se traži da predloži mjere za dalje poslovanje.

Kao moguća rješenja spomenuta su program sanacije, izdvajanje finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Zenica za pomoć JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, realizacija javno-privatnog partnerstva i stečaj.

Gradsko vijeće Zenica primilo je Zahtjev za razmatranje stanja i daljeg rada JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica k znanju i donijelo zajednički zaključak kojim se zadužuje Upravni odbor i Menadžment JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica da uključujući i angažman ekspertnih stručnjaka od strane Gradske uprave Zenica pripreme prijedlog mjera za sanaciju poslovanja tj. model finansijske i organizacijske transformacije ustanove. Rok za izvšrenje ovog zaključka je 30 dana.

U daljem toku sjednice usvojeni su: Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Trg Alije Izetbegovića“ i upućivanja na javni uvid i javnu raspravu, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kamberovića ravan i padina“ i upućivanja na javni uvid i javnu raspravu te Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Crkvice“ i upućivanja na javni uvid i javnu raspravu.

Vijeće je prihvatilo i Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica.

Na samom kraju sjednice potrebnu većinu glasova dobili su Nacrt Odluke o subvencioniranju dijela troškova boravka djece u Javnoj ustanovi Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i Zaključak o pokretanju procedure revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru odnosno u Gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama.