Duvnjak: Aktuelni Zakon o pripadnosti javnih prihoda F BiH zahtijeva detaljnu reviziju

Jasmin Duvnjak, delegat sa prostora ZDK u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i član Kolegija pomenutog Doma, pred narednu sjednicu Doma naroda, zakazanu za četvrtak, 30. septembar, održao je danas u Zenici pres konferenciju.

Teme su bile Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju F BiH, te Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda F BiH, dokumenti koji su usvojeni  na Predstavničkom domu Federalnog Parlamenta, a biće razmatrani i na sjednici Doma naroda u četvrtak.

Predlagač Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o PIO F BiH na Predstavničkom domu bio je zasupnik Zijat Mušić, a u Domu naroda u formalnom pravnom smislu predložili su ga delegati Fahrudin Skopljak i Ivo Tadić, dok je na prijedlog Jasmina Duvnjaka, kao člana Kolegija Doma naroda ovaj dokument uvršten na dnevni red sjednice Doma u četvrtak.

„Izmjene, koje donosi Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o PIO F BiH su da se ubuduće: poseban staž borcima vrednuje sa jednim, umjesto dosadašnjeg pola boda, zatim borcima, koji odu u penziju prije svoje 65 godine ukida se umanjenje penzije za 0,333 posto po mjesecu ranijeg penzionisanja, a poseban staž će moći koristiti već sa 58 godina, umjesto 62 godine kao dosad“, pojašnjava Jasmin Duvnjak, delegatsa prostora ZDK u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

„Usvajanjem ovih izmjena i dopuna Zakona o PIO F BiH ukinuće se jedna vrsta diskriminacije i nepravda prema demobilisinim borcima, koji su branili BiH od 1992. do 1995. godine“, ističe Duvnjak, poručujući borcima da će učiniti sve da se ovaj Zakon i usvoji, dok će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO, kojeg je u međuvremenu podnijela i Vlada Federacije BiH,  na Domu naroda Federalnog Parlamenta biti razmatran, onda kada ga Kolegij ovog Doma uvrsti u dnevni red.

Predlagači Nacrta Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda F BiH na Predstavničkom domu Parlamenta F BiH bili su zastupnik Salko Zildžić i grupa zastupnika, a u Domu naroda Parlamenta F BiH predlagači Nacrta ovog Zakona su delegati Jasmin Duvnjak, Ivo Tadić i Slađan Ilić.

„Aktuelni Zakon o pripadnosti javnih prihoda F BiH donesen je još 2006. godine i zahtijeva detaljnu reviziju, koja se godinama traži, a dok ona bude urađena razmatraćemo u četvrtak pomenuti Nacrt ovog dokumenta, koji će tek načeti ovu problematiku, a njegova je suština da se pri raspodjeli javnih prihoda u F BiH briše posebni povlašteni kojeficijent od 1,9658, koji je imao kanton Sarajevo, čime bismo postigli uslove za ravnomjeran ekonomski razvoj svih kantona“, ističe Jasmin Duvnjak, delegat sa prostora ZDK u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. (V.J.)