Poreznoj ispostavi Zenica podneseno 1228 zahtjeva za povrat poreza

U Poreznoj ispostavi Zenica podnesene su 4 372 godišnje prijave poreza na dohodak od kojih se na zahtjeve za povrat odnosi 1 228 prijava.

Od ukupnog broja zahtjeva do sada je obrađeno 1 177 zahtjeva od kojih je 1 160 usvojeno, odnosno donesena su rješenja o povratu a isti su proslijeđeni Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona na isplatu, dok je 17 zahtjeva odbijeno kao neosnovano. „U obradi je još 51 zahtjev za povrat, a predmeti nisu okončani jer zahtjevaju dodatne provjere kao i dopunu dokumentacije poreznih obveznika. Po svim zahtjevima mi smo obavijestili porezne obveznike tako da se nadamo da ćemo i ove predmete okončati u narednih deset dana“, navodi Semina Imamović-Kustura, šefica Porezne ispostave u Zenici.

Zahtjev na povrat poreza na dohodak obavezni su podnijeti svi građani koji su imali prihode iz dva ili više izvora, a postoji i mogućnost podnošenja prijave poreza na dohodak po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit, te troškova liječenja. Krajnji rok za podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak za 2020. godinu bio je 31. mart s tim što je ove godine zbog epidemiološke situacije taj rok bio prolongiran do 30. aprila. Nakon što Porezna uprava shodno Zakonu o porezu na dohodak utvrdi pravo na povrat poreza na dohodak, rješenje se proslijeđuje Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona koje je nadležno za isplatu. U ovom Ministarstvu kažu kako se isplate vrše blagovremeno, po prijemu pravosnažnih rješenja iz poreznih ispostava.

U prethodnoj 2020. godini imali su 986 zahtjeva povrata poreza na dohodak sa područja Grada Zenice, a u ovoj godini do sada su izvršili povrat za 920 rješenja o povratu poreza na dohodak. „S obzirom na navedeno, vodeći se iskustvom iz prethodnih godina, očekujemo da nam u narednom periodu, do kraja godine, pristigne još maksimalno 50-ak rješenja iz porezne ispostave koja će biti blagovremeno isplaćena po prijemu rješenja“, saopšteno je iz kantonalnog ministarstva finansija. (B.D.)