FOTO: Ambasador EU u BiH Johan Satler svečano otvorio novi paviljon u KPZ Zenica

Ambasador Evropske unije u BiH, Johan Satler, posjetio je Zenicu gdje je svečano otvorio paviljon 9 – KPZ Zenica, te položio kamen temeljac za novu zgradu Općinskog suda. Riječ je o dva projekta koja se finansiraju sredstvima Evropske unije u ukupnom iznosu od 4 miliona eura.

Novootvoreni paviljon ima kapacitet od 236 mjesta na tri etaže i zadovolja sve međunarodne standarde.

„U paviljonu se nalaze dvokrevetne i četverokrevetne sobe. Pored toga tu se nalazi ambulanta, fitnes sala, trpezarija, biblioteka i zasebna šetnica koja je ograđena. Ono što je specifično za ovaj paviljon je to da ima zasebnu kotlovnicu i trafo stanicu“, kaže Redžo Kahrić, direktor KPZ Zenica.

„Značajna su sredstva izdvojena za paviljon 9, preko 2,1 milion eura. Ovim se žele ostvariti tri ključna cilja, prvi je naravno zaštita građana, drugi podrazumjeva ostvarivanje svrhe kažnjavanja, a treći je rehabilitacija zatvorenika, odnosno davanje prilike da se ponovo integrišu u društvo“, naglasio je Johan Sattler, ambasador EU u BiH.

Nesumnjivo je da će ovaj novi paviljon taj segment umnogome unaprijediti.

„Istovremeno će i omogućiti da se izvršenje krivičnih sankcija u budućnosti imati sistem koji će omogućiti resocijalizaciju osuđenih osoba, da to ni u kom slučaju ne bude odmazda u nastavku, da država ne pravi odmazdu prema osuđenim licima, već da imamo sistem resocijalizacije“, rekao je Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a BiH.

Ambasador EU u BiH i predsjednica Općinskog suda u Zenici položili su kamen temeljac za novu zgradu Općinskog suda. Predviđena je izgradnja aneksa suda, te adaptacija i rekonstrukcija postojeće zgrade. „Na taj način dobićemo 3 pritvorske ćelije i kancelarije sudske policije. Što se tiče prizemlja, uradiće se proširenje pisarnice i šalter sale, čime će građani imati adekvatniju i bolju uslugu od strane suda. U aneksu, sa 2 300 metara kvadratnih novog prostora, nalaziće se 4 sudnice i 8 kancelarija koje će se moći koristiti za iste namjene“, rekla je Dženana Brković, predsjednica Općinskog suda u Zenici.

Vrijednost investicije iznosi 2 miliona eura, a sredstva je takođe obezbijedila EU.

„Ponovo se vraćam na ono što građani žele, a mislim da je to svima jasno. Građani prije svega žele da vide pravična suđenja, da vide da niko u ovoj zemlji nije iznad zakona i da vide da se suđenja i predmeti rješavaju u jednom razumnom roku“, dodao je Johann Sattler, ambasador EU u BiH.

Očekuje se da bi radovi trebali biti završeni do kraja naredne godine.(R.Š.)