Proizvodnja hrane mora biti jedan od strateških ciljeva BiH

FOTO: Zenicainfo.ba

Poljoprivredna proizvodnja je niskoakumulativna grana, koja nema profita u svojoj proizvodnji, pa je nužno da država izdvaja određena sredstva za podršku, da poveća poticajne mjere i da stvori povoljniji ambijent za razvoj poljoprivredne proizvodnje, jer proizvodnja hrane mora biti jedan od strateških ciljeva države“, navodi Sejad Herceg, predsjednik Saveza „Organsko Federacije BiH”.

Sejad Herceg

Bez sistemskog pristupa rješavanju problema u poljoprivredi , ne može se ni očekivati neko poboljšanje u ovoj oblasti“, ističe gospodin Herceg, smatrajući da bi trebao postojati program, koji bi svakodnevno trebao da pomaže poljoprivrednim proizvođačima, a ne kao sada kada imamo jako puno strategija, zakona i podzakonskih akata, koji se u praksi nažalost ne provode.

Na prostoru Federacije BiH poljoprivredni proizvođači tako imaju poticajnu mjeru za poljoprivredu u iznosu od 3 do 6 posto, ali je taj poticaj zapravo znatno niži, jer se ne poštuje zakonska odredba, tvrdi predsjednik Saveza  „Organsko Federacije BiH”.

Mi uporno govorimo da poljoprivredna proizvodnja mora da ima razvojnu komponentu, zagovarajući osnivanje razvojno-resursnih centara, koji bi poljoprivrednim proizvođačima pomagao u plasmanu njihovih proizvoda, aplicirajući za sredstva kod međunarodnih organizacija i fondova, ali bez uloge države u svemu tome, taj proces je nezamisliv, jer ne možemo provesti zakonsku proceduru”, kaže Sejad Herceg, predsjednik Saveza „Organsko Federacije BiH”.  (V. J.)