Kreiran priručnik “Uvod u eNastavu – Elektronsko učenje i didaktika na daljinu”

FOTO: akta.ba

Podučavanje na daljinu je na više načina drugačije od podučavanja u učionici. Da bi bi bilo uspješno, potrebni su kompetentni i kompetentne nastavnice i nastavnici ali i učenice i učenici. Tokom pandemije su nastavnici/e širom svijeta, a tako i u Bosni i Hercegovini, u veoma kratkom roku bili prisiljeni da pređu na podučavanje na daljinu, koje od njih zahtijeva mnogo više napora, naročito u fazi planiranja i pripreme časa.

S ciljem da se nastavnicima/ama srednjih stručnih i tehničkih škola u Bosni i Hercegovini pomogne da razviju neophodne kompetencije u korištenju digitalnih tehnologija kreiran je Priručnik za nastavnike/ce srednjih stručnih i tehničkih škola ”Uvod u eNastavu – Elektronsko učenje i didaktika na daljinu”. Na preko 70 stranica nastavnici/e, ali i svi drugi zainteresovani/e akteri/ke obrazovnog procesa mogu pročitati i saznati više o planiranju, dizajniranju i razvoju online časa, vođenju online časa, evaluaciji online časa, kao i ostalim relevantnim aspektima elektronskog učenja i didaktike na daljinu.

Priručnik pruža nastavnom osoblju mnoge praktične savjete i pregled jednostavnih teorijskih koncepata i praktičnih digitalnih alata koji su neophodni kako bi ispravno pripremili online čas. Namijenjen je nastavnicima/ama opće-obrazovnih predmeta, stručno-teorijskih predmeta ali i nastavnicima/ama praktične nastave u srednjim stručnim i tehničkim školama.

Priručnik je razvijen tokom nekoliko obuka koje su realizovane sa 450 nastavnika/ca i prosvjetnih savjetnika/ca iz Republike Srpske, Zeničko-dobojskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona i Kantona Sarajevo krajem 2020. i početkom 2021. godine.  Pripremljen je na bosanskom i srpskom jeziku, na latiničnom i ćiriličnom pismu, te na engleskom jeziku.  Priručnik je nastao  u okviru projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Projekat podržava partnerske škole kako bi pružale i implementirale dualno organizovano stručno obrazovanje u skladu sa potrebama domaćeg tržišta rada. Projekat se zalaže za poboljšanje srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje će mladićima i djevojkama ponuditi znanje i vještine za budućnost, a poslodavcima kvalitetan i konkurentan kadar na tržištu rada.

akta.ba