Potpisani ugovori o stambenom zbrinjavanju 62 korisnika projekta CEB II

Grad Zenica u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH provodi završne aktivnosti na realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“.

Projekat „CEB II“ osim u našem gradu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH realizuje u još 44 grada i općine u BiH i planirano je zatvaranje ukupno 121 kolektivnog centra. Sredstva su osigurana iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope, a vrijednost projekta za Zenicu je oko 11 mliona KM za 131 stambenu jedinicu. Grad Zenica obezbijedio je zemljište i sve potrebne dozvole i priključke na infrastrukturu.

Odabranim korisnicima uskoro će na korištenje biti predate 62 stambene jedinice neprofitnog socijalnog stanovanja u objektu u Novom Radakovu.

Ugovore sa budućim stanarima koji su aplicirali na projekat i prošli preliminarnu, kao i konačnu listu, potpisao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

U narednih dvadesetak dana planirano je zbrinjavanje 62 porodice iz kolektivnih centara Putovići i Banlozi. Odabrani korisnici koji su zadovoljili kriterije, dužni su napustiti svoje privremene kuće ili barake, a  nove stanove, izgrađene po evropskim standardima dobit će u skladu sa brojem članova svojih porodica. Prema Ugovoru, stanarina se plaća u iznosu od 1 KM po metru kvadratnom, dok će eventualnu odluku u subvencioniranju stanarine donijeti resorno kantonalno ministarstvo i gradska služba. Stanari objekta neprofitnog socijalnog stanovanja u obavezi su plaćati svoje režijske troškove, a ova sredstva će se isključivo koristiti za poboljšanje uslova njihovih života“, kaže Sumea Mujkanović, pomoćnica gradonačelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti.