Počeli radovi na zamjeni vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Safvet bega Bašagića i Masarykova

Ilustracija

Javno preduzeće VIK Zenica otpočelo je danas sa radovima na zamjeni vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Safvet bega Bašagića i Masarykova.

Ovaj dio mreže spade među najstarije u gradu zbog čega se već duži niz godina učestalo dešavaju kvarovi na vodovodnim linijama, a kanalizacioni  sistem otežano funkcioniše.

Rekonstrukcija će obuhvatiti ukupno 600 metara vodovodne linije i 600 metara fekalnog kolektora,a radovi će se odvijati u dvije faze.

Prva faza u ulici Safveta bega Bašagića, na dijelu od Bulevara do Masarykove i Masarykova do Školske ulice, u ukupnoj dužini od 330 metara. U drugoj fazi će biti nastavljeni radovi u Masarykovoj ulici, na dijelu od Školske do ulice Aska Borića, u ukupnoj dužini od 270 metara.

Predračunska vrijednost izgradnje vodovodne linije iznosi oko 625.000 KM, a fekalnog kolektora oko 445.000 maraka.

Investicija se finansira iz sredstava ViK Zenica. Sve radove na realizaciji investicije  preduzeće će izvesti vlastitim kapacitetima.(Š.B.)