Započinje rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Masarykova i Safveta bega Bašagića

Budući da se Gradska uprava opredijelila za potpunu rekonstrukciju asfaltnih površina u ulicama Masarykova i Safveta bega Bašagića, JP ViK d.o.o. Zenica će iskoristiti priliku da prije toga izvrši zamjenu vodovodne i kanalizacione mreža u navedenim ulicama.

Ovaj dio mreže spada među najstarije u gradu zbog čega se već duži niz godina učestalo dešavaju kvarovi na vodovodnim linijama, a kanalizacioni sistem otežano funkcioniše.

Skladno tome, JP ViK d.o.o. Zenica obavještava javnost da u ponedjeljak, 02.08.2021. godine započinje realizacija projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Masarykova i Safveta bega Bašagića.

Rekonstrukcija će obuhvatiti ukupno 600 metara vodovodne linije i 600 metara fekalnog kolektora. Radovi će se odvijati u dvije faze i to:

Prva faza u ulici Safveta bega Bašagića, na dijelu od Bulevara do Masarykove i Masarykova do Školske ulice, u ukupnoj dužini od 330 metara. U drugoj fazi će biti nastavljeni radovi u Masarykovoj ulici, na dijelu od Školske do ulice Aska Borića, u ukupnoj dužini od 270 metara.

Predračunska vrijednost izgradnje vodovodne linije iznosi oko 625.000 KM, a fekalnog kolektora oko 445.000 KM.

Investicija se finansira iz sredstava JP ViK d.o.o. Zenica. Sve radove na realizaciji investicije preduzeće će izvesti vlastitim kapacitetima.