ZENICA: Sanacije kvara na dvije vodovodne linije

JP „ViK“ d.o.o. Zenica obavještava potrošače da se vodosnabdijevanje odvija normalno i bez ograničenja, osim izuzetaka i privremenog prekida u vodosnabdijevanju zbog otklanjanja kvarova i/ili izvođenja investicionih radova na vodovodnoj i/ili kanalizacionoj mreži na sljedećim adresama:

Muhameda Seida Serdarevića, broj 1, sanacija kvara na vodovodnoj liniji, od 08:00 do 13:00 sati
Bistua Nuova, od broja 191 do kraja ulice, Perin Han, cijela ulica, sanacija kvara na vodovodnoj liniji, od 08:00 do 15:00 sati