JU “Dom zdravlja” Zenica: Posjeta Sveučilišnoj bolnici u Krakovu – palijativna njega

Projektni timovi JU “Dom zdravlja” Zenica posjetili su Odjel za palijativnu medicinu Sveučilišne bolnice u Krakovu (University Hospital in Krakow).

Doktor Michael J. Kozlowski, u ime Katedre za liječenje boli i palijativnu njegu, predstavio je organizaciju palijativne medicine u Poljskoj te organizacijsku strukturu Odjela za palijativnu medicinu Sveučilišne bolnice u Krakovu. Doktor je objasnio funkciju Katedre za liječenje boli i palijativnu njegu te glavne izazove i probleme s kojima se susreću u palijativnoj medicini.

Posjeta je zaključena obilaskom Odjela za palijativnu medicinu.