Prva faza realizacije projekta izgradnje fekalne kanalizacije sliva Babine rijeke

Nakon provedenog otvorenog postupka započela je realizacija Ugovora o izvođenju radova na izgradnji dijela fekalne kanalizacije sliva Babine rijeke od brane kod kamenoloma prema naselju Kasapovići kojeg je Grad Zenica potpisao sa odabranim izvođačem, preduzećem „Špic beton“ d.o.o. Zenica.

Riječ je o prvoj fazi projekta kojeg zajednički realizuju Grad Zenica i Fond za zaštitu okoliša FBiH. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 199.719,00 KM. Ukoliko se radovi budu odvijali planiranom dinamikom očekuje se da će biti završeni od kraja avgusta ove godine.