Otvoren poziv za žene žrtve nasilja za dodjelu subgrantova za pokretanje biznisa

“Nasilje nikada nije i ne smije biti opcija! Izaberite ekonomsku neovisnost, pokrenite biznis i započnite novi život, bez nasilja!”. Projekat “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici” objavljuje Poziv za dodjelu subgrant sredstava za pokretanje vlastitih biznisa za žene žrtve nasilja. Poziv je otvoren od 9. jula do 31. augusta 2021. godine, a iznos sredstava će biti od 3.000 do 5.000 eura.

“Zainteresirane žene će, uz dokaz da ispunjavaju određene uslove, kroz propisane formate imati priliku obrazložiti svoje biznis ideje koje se odnose na poljoprivredne aktivnosti, a svi detalji će biti dostupni na web stranicama projektnih organizacija”, kazao je Adin Šabić PR menadžer Fondacije INFOHOUSE.

Projekat “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici”, finansira Evropska unija, a od početka 2021. godine implementiraju ga Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče. Kroz projekat je planirano podržati žene žrtava nasilja, bar njih 15, u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja. Za tu namjenu, u okviru odobrenog budžeta, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 45.000 eura, čime će ih se podržati u nabavci opreme, repromaterijala, stoke i sadnica.

Osim toga, žene će biti podržane u stručnom usavršavanju i dodatnom obrazovanju (certificirani kursevi, prekvalifikacije), registraciji mikropreduzeća/obrta, izradi promotivnog materijala, dizajnu pakovanja, medijskim promocijama i slično.

Kako bi se proces apliciranja maksimalno olakšao, izrađene su smjernice i aplikacioni formular koje možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Podgrantovi smjernice [1]

Formular za aplikaciju

Uputstvo za popunjavanje aplikacije 

 

infohouse.ba