Udruženje “Kreativci” realizovalo četvrtu podjelu paketa za 800 korisnika Gradske narodne kuhinje

Udruženje Kreativci Zenica sa partnerima su u četvrtak, 08.07.2021.godine realizirali finalnu četvrtu podjelu paketa za 800 korisnika Gradske narodne kuhinje Zenica. U sklopu projekta „CovidGuard“, korisnicima je u posljednje četiri sedmice uručeno:

  • 3200 litara mlijeka;
  • Preko 3000 kg voća – banana, narandža, limun
  • 800 platnenih zaštitnih maski za višekratnu upotrebu

Jedan sedmičnipaket je sadržavao jedan litar mlijeka i oko jedan kg voća (2 banane, 2 narandžei 1 limun), a u zadnoj podjeli paket je dopunjen višekratnom platnenom zaštitnom maskom.

Situacija sa pandemijom nas je uvjerila da korisnici Gradske narodne kuhinje Zenica imaju snažnu potrebu za dodatnom prehranom. To su,u većini, osobe starije od 60 godina koje su u socijalnoj potrebi, a u konsultacijama sa stručnim osobljem zaključeno je da obroci trebaju sadržavati namirnice sa višim nivoom prirodnih vitamina C i D te cinka kako bi podržali svojimunitet i otpornost na virus Corona. Dodatni razlog za ovo vjerovanje je nedostatak sistematske imunizacije (cijepljenja) u Bosni i Hercegovini, pa su ove grupe ljudi posebno izložene rizicima koje donosi pandemija Covid. Konzumirajući dodatno voće s visokim sadržajem vitamina C, vitamina D i cinka, kao što su limun, narandža i banane, te prirodno mlijeko, vjerovali smo da će njihovo zdravlje i imunološki sistem biti podržani i ojačani dok se ne počne vršiti šira sistemska imunizacija.

Aktivnosti su organizovane na način da su dobavljači srijedom robu dostavljali u Centar za mlade Zenica (sjedište Kreativaca i partnerskih organizacija), gdje su vrijedni mladi volonteri i aktivisti pakovali pojedinačne pakete, a četvrtkom su paketi prevoženi na 3 punkta Gradske narodne kuhinje Zenica u Crkvicama, Blatuši i Londži, gdje su, opet uz pomoć mladih volontera i aktivista, dijeljeni uz redovan obrok koji korisnici kuhinje dnevno dobijaju.

U razgovoru sa licima angažovanim na podjeli hrane na punktovima saznali smo da je ovo prva donacija od početka pandemije, što nas je veoma razočaralo, ali i potvrdilo veću težinu i bitnost ovoga i ovakvih projekata.

Tokom pripreme paketa mladi su, pored lijepog druženja, upoznati sa principima pripreme i realizacije projekata i projektnih aktivnosti, kao i o značaju konstantnog razmišljanja i ekološki prihvatljivog djelovanja. Pored pakovanja paketa u ekološki prihvatljive papirne vrećice, mladi su upoznati i sa zbrinjavanjem raznog ambalažnog otpada kojeg je prilikom realizacije ovog projekta nastalo nekoliko kubnih metara (kartoni, papiri, kese, flaše…). Učesnici su pokazali svoje zadovoljstvo stečenim znanjem i ugodnim druženjem, te su izrazili spremnost da opet učestvuju u ovakvim ili sličnim projektima. Sveukupno je učestvovalo preko 50 mladih učesnika, volontera i aktivista.

Partneri na projektu:

Udruženje Kreativci Zenica – realizator projekta

Udruženje djece i mladih oboljelih od šečerne bolesti ZDK – vodeći partner

Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine / ZDK

Medicinska škola Zenica

JU Dom-Porodica Zenica

Koalicija za borbu protiv mržnje „Positive tolerance“ Zenica

Udruženje „Kam“ Zenica

Centar za mlade Zenica

Zahvaljujemo se partnerima na projektu na nesebičnoj podršci i pomoći, a posebno se zahvaljujemo pojedincima koji su se sami javili i ponudili pomoć: Huseinović Nermin, Mrkonjić Edin, Mehović Ishak, Ruštić Amir, Marjem i Iman Muslić,

Srdačno se zahvaljujemo sponzorima i donatorima što su prepoznali bitnost i efikasnost projektne ideje, te podržali realizaciju projekta i omogućili da se jedna humana ideja pretvori u djelo.

 

Ovim putem bismo još jednom pozvali i zamolili sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da, onoliko koliko mogu, pomognu ovoj populaciji koja je zaista u lošoj poziciji, koja ne može sebi priuštiti zadovoljenje niti osnovnih životnih potreba. Majka Tereza je jednom rekla „Usamljenost i osjećaj da nisi poželjan je najgore siromaštvo.“. Obaveza svih nas je da pokažemo najugroženijima među nama da nisu zanemareni, usamljeni i nepoželjni.