Vlada FBiH dala saglasnost za zaključivanje ugovora o regresiranju kamata

Vlada FBiH je dala prethodnu suglasnost za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garantni fond između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila resornog federalnog ministra.

Vlada je ranije donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije namijenjenih za regresiranje kamata putem Garantnog fonda.

Tom odlukom propisano je da će Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije definirati međusobne odnose ugovorom o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Cilj prugama je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno-garantnom programu za velika poduzeća i Kreditno-garantnom programu za izvoznike dobivanje grant sredstva na ime subvencioniranja dijela troškova kamate.

Korisnici su gospodarska društva koja su kreditno zadužena po ovim kreditno-garantnim programima, a ukupan raspoloživi iznos sredstava namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate je 6.000.000 KM i ova sredstva su osigurana Proračunom FBiH za 2021. godinu.

Subvencije će biti odobravane korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine, a visina subvencionirane kamatne stope je do 2,5 posto.