U FBiH produžene aktuelne epidemiološke mjere za još 14 dana

FOTO: biznisinfo.ba

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila da produži postojeće epidemiološke mjere protiv koronavirusa za još 14 dana.

Kako su saopćili iz Vlade FBiH, usvojila je informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji na dan 28.6.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja, kako su naveli, od 14 dana, računajući od 1.7.2021. godine, a Krizni štab je zadužen da prije isteka ovog roka sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva, kako su istakli, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje entitetskog Kriznog štaba.

Krizni štab će današnje zaključke, s prilozima, kako su obrazložili, dostaviti kantonalnim ministarstavima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općinama, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca, kako su naveli, iznosi 4,8 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.

U 25. sedmici je nastavljen trend, kako su potcrtali, opadanja svih indikatora. Najveći pad bilježe broj smrtnih slučajeva zbog koronavirusa, ukupan broj hospitaliziranih pacijenata i sedmodnevna incidenca.

Od 8. 3. do 28.6.2021. godine su u FBiH ukupno iskorištene 236.972 doze vakcine protiv koronavirusa, od čega se na prvu dozu odnosi 148.834, a na drugu 88.138. Pri tom treba napomenuti da za 25. sedmicu, do trenutka pravljenja izvještaja, nisu dostavljeni podaci iz pet kantona, saopćili su iz Vlade FBiH.

Postojeće epidemiološke mjere, preporuke i naredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine mogu se pronaći na sljedećem linku.

 

klix.ba