Revakcinacija i vakcinacija građana Zenice

JU „Dom zdravlja“ Zenica će od danas, 09.06. do 11.06.2021. godine sprovoditi vakcinaciju i revakcinaciju građana Zenice protiv COVID-a 19 u Gradskoj areni Zenica.

Planirano je da se u navedenom periodu revakciniše 1.980 građana koji su u mjesecu maju ove godine vakcinisani u Areni Zenica, te da se vakciniše 600 građana sa područja Mjesne zajednice Centar.

Pored redovnog obavljanja poslova, Dom zdravlja će angažovati 69 radnika, kako bi se sproveo proces vakcinacije i revakcinacije naših građana.

Također ćemo dobiti pomoć i podršku od Grada Zenica koji će osigurati 12 pripadnika Civilne zaštite, Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja koji će ustupiti 1 IT inžinjera i Crvenog krsta Zenica koji će za potrebe vakcinacije osigurati 12 volontera.

Dom zdravlja kontinuirano radi na vakcinaciji naših građana, u skladu sa količinama vakcina koje nam se dostavljaju od strane Federalnog Zavoda za javno zdravstvo. Naši radnici u prethodnom periodu nakon što je sprovodena vakcinacija u Areni, sprovodili su vakcinaciju protiv COVID-a u ambulanti Perin Han za građane Perinog Hana, Klopča, Tišine i Mošćanica, u ambulanti Arnauti za područje Arnauta, Babina i Seoca, te u ambulantama Stranjani, Gračanica i Pehare.

Revakcinacija protiv COVID-a 19 sprovedena je u ambulanti Tetovo, Gradišće i Travnička. Mobilni timovi završili su vakcinaciju nepokretnih pacijenata u stanu, odnosno u kući pacijenta. Također, završena je vakcinacija i revakcinacija lica koji su smješteni u Staračke domove. Dana, 08.06. sprovela se vakcinacija novih korisnika u Penzionerskom domu sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona.

Na vakcinaciju se do sada prijavilo ukupno 16.148 građana Zenice. Naša ustanova je do sada vakcinisala 6.050 građana i revakcinisala 770 građana.

Postupak vakcinacije protiv COVID-a 19 je veoma zahtjevan projekat, na kojem naši radnici veoma naporno rade.

Mole se građani Zenice da se prijave za vakcinaciju protiv COVID-a 19 u ambulantama porodične medicine kako bi zaštitili sebe i druge od infekcije sa COVID-om 19.