Završena izgradnja vodovodne linije za Gornje Crnile

Javno preduzeće “ViK” d.o.o. Zenica je okončalo radove na izgradnji vodovodnog sistema “Crnile”, čime su stvoreni uslovi za priključenje gornjeg dijela naselja Crnile na gradski sistem vodosnabdijevanja.

Realizacija ovog projekta predstavlja ispunjenje dugogodišnje želje stanovnika ovog dijela Zenice da konačno na kvalitetan način riješe probleme sa snabdijevanjem pitkom vodom obzirom da su do sada za vodosnabdijevanje koristili vodu iz bunara ili nepouzdanog lokalnog vodovoda.

U okviru projekta je izgrađena pumpna stanica u sklopu rezervoara Crnile, oko 1100 metara PEHD vodovodne linije DN 90 mm, kao i 5 vodomjernih okana.

Trenutno je u toku priključivanje potrošača. Očekuje se da će odmah biti priključeno 25 domaćinstava, a sistem je projektovan za veći broj potrošača jer se očekuje izgradnja novih stambenih objekata.

Izgradnju vodovodne linije za Gornje Crnile u iznosu od oko 40.000 KM je iz vlastitih sredstava finansiralo JP ViK d.o.o. Zenica. Sve radove preduzeće je izvelo svojim ljudskim i tehničkim kapacitetima.