Reagovanje Notarske komore FBiH oko tarife

Prijedlog izmjena tarife o nagradama i naknadama notara, donesen od strane resornog federalnog ministarstva, za Notarsku komoru Federacije BiH je sporan jer nije donesen u skladu sa Zakonom o notarima, potvrdio je u izjavi za RTV Zenica Sefedin Suljević, predsjednik Upravnog odbora Komore.

Notarska komora Federacije BiH uputila je ove sedmice ministru pravde Mati Joziću zahtjev za stavljanje van snage, odnosno povlačenje tarife o nagradama i naknadama notara, jer ovaj podzakonski akt, kako ističu, nije donesen u skladu sa Zakonom o notarima.

“Zakon o notarima FBiH jasno propisuje da tarifu o nagradama i naknadama notara utvrđuje Federalno ministarstvo pravde, na prijedlog Notarske komore. Pored toga, sadržina utvrđene notarske tarife je takva da, u slučaju njene primjene, doći će do drastičnih negativnih posljedica po notarijat u Federaciji BiH. Sa novom notarskom tarifom prijeti zatvaranje mnogih notarskih ureda”, ukazuje Suljević.

Notarska tarifa je objavljena u službenim novinama krajem prošle sedmice i trebala bi stupiti na snagu nakon osam dana. (Š. B.)