Obavijest Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica

FOTO: Zenicainfo.ba

Pozivamo sve građane Zenice da prilikom lijepljenja plakata, oglasa i
obavještenja, transparenata, džambo plakata, te posebno smrtovnica vode
računa da poštuju odredbe Odluke o komunalnom redu na području Grada
Zenica („Službene novine općine Zenica“, br: 7/11).

U posljednje vrijeme uočena je masovna pojava lijepljenja smrtovnica na
staklenim površinama autobusnih nadstrešnica, koja su u prethodnom
periodu od strane Grada očišćena i za tu namjenu izdvojena su značajna
novčana sredstva.

Podsjećamo da se smrtovnice, plakate, oglasi, obavještenja i druge
objave mogu postavljati bez saglasnosti nadležne gradske službe samo na
za to predviđenim oglasnim pločama i oglasnim stubovima te u oglasnim
ormarićima, dok je na ostalim mjestima to zabranjeno a naročito na:
staklenim površinama autobusnih nadstrešnica, fasadama zgrada, ogradama
građevinskih objekata, stalnim ogradama, potpornim zidovima,
stablima/drvećima, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne
signalizacije i drugim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima, te
drugih nedozvoljenih lokacija.

Za prekršioce odredbi Odluke o komunalnom redu Općine Zenica predviđene
su odgovarajuće upravne mjere uključujući i prinudno uklanjanje o trošku
subjekta nadzora kao i prekršajne novčane sankcije. U tom smislu
nadležna komunalna inspekcija Službe za inspekcijske poslove zadužena je
za praćenje i provođenje aktivnosti na sprečavanju i sankcionisanju lica
koja vrše nelegalno plakatiranje na mjestima koja nisu predviđena za tu
namjenu.

Nadamo se da će građani koji imaju potrebu za bilo kojim vidom
oglašavanja i obavještavanja imati na umu napred navedeno i da će
sačuvati urednost i lijep izgled našeg Grada.

Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica