Treća sjednica Rektorske konferencije BiH

U prostorijama Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, ovog četvrtak, 20. maja 2021. godine, održat će se III redovna sjednica Rektorskog zbora/Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. 

Jedna od tematskih tačaka bit će i prezentacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na temu “Okvirni akcioni plan u obrazovnim potrebama Roma/Romkinja 2018-2022. godine”.