Akcija “Mreža”: Uhapšeno 16 osoba, za tri lica se traga

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u proteklom periodu, pod nadzorom i u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, u okviru operativne akcije kodnog naziva “MREŽA IV”,  poduzimali operativno-taktičke i istražne mjere i radnje, usmjerene na lišenje slobode i procesuiranje lica koja se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, “Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija” iz člana 371. Krivičnog zakona Federacije BiH i krivičnog djela “Trgovina ljudima” iz člana 210a. Krivičnog zakona Federacije BiH.

U nastavku ove operativne akcije, danas, 19.05.2021. godine, u ranim jutarnjim satima, od strane policijskih timova započeti su istovremeni pretresi na devetnaest lokacija u Kaknju i dvije lokacije na području Ilijaša i Bihaća.

Pretresi objekata i lica na navedenim lokacijama su vršeni s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku, kao i lociranja i lišenja slobode lica koja su meta akcije, a koja se sumnjiče za izvršenje navedenih krivičnih djela. Nadalje, tokom provođenja operativne akcije “MREŽA IV”, zadokumentovani su i dostavljeni Tužilaštvu izvještaji protiv trideset devet lica zbog počinjenih krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, te su im zadokumentovane 662 krivično-pravne radnje za koja se ista sumnjiče i za koje su prikupljeni dokazi tokom ove višemjesečne istrage.

Prema operativnim saznanjima, prikupljenim tokom zavedene akcije, lica koja su meta ove akcije su u periodu od juna 2020. godine do maja 2021. godine, na području Zeničko-dobojskog kantona, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi nabavljala, prometovala i vršila prodaju opojnih droga krajnjim konzumentima.

U okviru ove akcije, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona je dostavljen i izvještaj protiv tri lica iz Kaknja, koja su takođe meta ove akcije, a koja se sumnjiče za izvršenje krivičnog djela “Trgovina ljudima” iz člana 210a. Krivičnog zakona Federacije BiH. Radi se o licima: C.M., rođen 1995. godine, Š.H., rođena 1989. godine, oba lica iz Kaknja, i D.R. rođen 1975. godine, iz Ilijaša.

Tokom jutrošnjih aktivnosti, dva lica koja se sumnjiče za navedeno krivično djelo su lišena slobode na području Kaknja, tačnije lica C.M. i Š.H., dok se za trećim osumnjičenim, licem D.R., intenzivno traga. Prilikom lišenja slobode i pretresa, oduzeto je putničko motorno vozilo vlasništvo osumnjičenog C.M., mobilni telefoni i određen iznos novca. Prema operativnim saznanjima, prikupljenim tokom zavedene akcije, navedena lica su u periodu od avgusta 2020. godine do aprila 2021. godine, na području Zeničko-dobojskog kantona i drugim područjima, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, organizovala grupu za prosjačenje, uglavnom djecu, te ih korištenjem metoda psihičkog i fizičkog zlostavljanja svakodnevno prisiljavala na prosjačenje.

Na lokacijama na kojim su vršeni pretresi 16 lica je stavljeno pod kontrolu i lišeno slobode, dok se za 3 lica traga i radi se na njihovom lociranju a radi se o licima: S.S., rođen 1980. godine, iz Bihaća, S.D., rođen 1993. godine, iz Kaknja i D.R., rođen 1975. godine, iz Ilijaša.

U današnjoj akciji lišeni su slobode:

 1. K.M., rođen 1982. godine, iz Kaknja,
 2. N.A., rođen 1990. godine, iz Kaknja,
 3. F.D., rođen 1972. godine, iz Kaknja,
 4. R.V., rođen 1993. godine, iz Kaknja,
 5. P.S., rođen 1977. godine, iz Kaknja,
 6. S.A,  rođen 1984. godine, iz Kaknja,
 7. K.E., rođen 1982. godine, iz Kaknja,
 8. A.V., rođen 1993. godine, iz Kaknja,
 9. G.N., rođen 1993. godine, iz Kaknja,
 10. B.V., rođen 1978. godine, iz Kaknja,
 11. A.J., rođen 1970. godine, iz Kaknja,
 12. T.M., rođen 1988. godine, iz Kaknja,
 13. K.A., rođen 1982. godine, iz Kaknja,
 14. R.E., rođen 1992. godine, iz Kaknja,
 15. C.M., rođen 1995. godine, iz Kaknja i
 16. Š.H., rođena 1989. godine, iz Kaknja.

Aktivnosti u okviru akcije “MREŽA IV” se poduzimaju u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, a današnje aktivnosti su realizirane po naredbama Kantonalnog suda u Zenici, Općinskog suda u Zenici i Općinskog suda u Bihaću i rezultat su višemjesečnih istraga.

U okviru ove operativne akcije, značajna podrška i pomoć je pružena od strane Federalne uprave policije, čiji su specijalistički timovi bili diretno uključeni u vršenje pretresa na području  Kaknja, a ostvarena je i značajna saradnja sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine, Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Takođe je tokom akcije pružena pomoć i podrška od strane Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica.

U toku je sprovođenje lica lišenih slobode u službene prostorije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gdje će nad istim biti zavedena kriminalistička obrada, nakon čega će, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, biti predata na nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Izvršenim pretresima pronađena je i oduzeta određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, upakovane i pripremljene za uličnu prodaju, koja će biti predmet potrebnih vještačenja i mjerenja, veći broj mobilnih telefonskih aparata, digitalne vage za precizna mjerenja, oružje, municija, kao i drugi nedozvoljeni predmeti koji će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

 

 

 

 

Odsjek za odnose sa javnošću,

          analitiku i planiranje