Ljekarska komora FBiH povodom Međunarodnog dana sestrinstva: I vi ste naši heroji

Danas je Međunarodni dan sestrinstva, što je ujedno i dan rođenja začetnice modernog sestrinstva Florence Nightingale, medicinske seste porijeklom iz Engleske.

Koliko su medicinari bitni pokazala nam je i ova pandemija Covid – 19. Milioni medicinskih sestara- tehničara svakodnevno se brine o inficiranim i teško oboljelim pacijentima. Njeguju ih, hrane, daju propisanu terapiju i pokazuju nadljudsku snagu i želju da pomognu.

Posljednjih 40 godina, medicinska sestra postaje član interdisciplinarnog tima unutar svojih kompetencija. Brojni su razlozi doveli do toga, u prvom redu obrazovanje medicinskih sestara, a i mijenja se zdravstvena slika stanovništva. Vodeći javnozdravstveni problemi postaju hronične bolesti koje zahtijevaju drugačiji pristup u zdravstvenoj brizi pojedinaca, kao i rad na savremenim dijagnostičkim aparatima.

Sposobnost komuniciranja je vrlo važna vještina i vitalni dio pružanja zdravstvene zaštite. Tako postajemo bolji u svom poslu, harmoniziramo odnose s drugim osobama i smanjujemo vlastiti stres i nezadovoljstvo. Medicinske sestre komuniciraju s pacijentima vrlo intenzivno i svakodnevno i to na izvanredan način, imajući u vidu da su pacijenti različiti po obrazovanju, kulturološkom, vjerskom, društvenom statusu, prijašnjim iskustvima itd.  Ta činjenica upućuje na potrebu da se komunikacija mora voditi na izuzetno brižan i profesionalan način.

Vremenom medicinsko osoblje bolje upoznaje svog  pacijenta. Taj odnos može dovesti do novog povjerenja, prihvaćanje savjeta, prihvatanju terapije koju je propisao ljekar, kao i sudjelovanja u provedbi liječenja. Razvoj dobrog odnosa i povjerenje između medicinske sestre i pacijenta, jedan su od ključnih elemenata uspješnog liječenja i spona između samog ljekara i pacijenta, jer upravo medicinske sestre predstavljaju ključ u implementaciji modela hronične njege, dijagnostike i terapije u zdravstvenom timu koji pruža brigu i fokusiran je na pacijenta.

To oboma predstavlja priliku za rast i razvoj, a nama ljekarima satisfakciju što imamo izvanredne sardnike u svakodnevnom radu, vrlo često i velike prijatelje u medicinskim sestrama – tehničarima.

Hvala Vam što postojite !!