Obavijest o održavanju javne rasprave o Regulacionim planovima “Mokušnice” i “Centar Nemila”

Gradsko vijeće Zenica na 8. sjednici održanoj dana 08.04.2021.godine donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana „MOKUŠNICE“-skraćeni postupak i Odluku o usvajanju Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana „CENTAR NEMILA“-skraćeni postupak i upućivanju na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga izmjene i dopune Regulacionog plana „Mokušnice“-skraćeni postupak i Prijedloga izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar Nemila“-skraćeni postupak, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata pozivamo sve građane da učestvuju u Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog.

Javna rasprava će se održati prema Programu javne rasprave od 12.04. do 21.04.2021. godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „JAVNA RASPRAVA“.

Javno izlaganje o Nacrtu izmjene i dopuna Regulacionog plana „MOKUŠNICE“-skraćeni postupak održaće se u srijedu 14.04.2021. godine, s početkom u 16,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6 i Javno izlaganje o Nacrtu izmjene i dopuna Regulacionog plana „Centar Nemila“-skraćeni postupak održaće se u četvrtak 15.04.2021. godine, s početkom u 11,00 sati, u društvenom domu Nemila.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE