Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – mart 2021. godine

U mjesecu martu 2021. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 109

– Matična knjiga vjenčanih 73

– Matična knjiga umrlih 223

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.