UPFBiH: U funkciji web platforma za prijavu korupcije

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Poslovanje bez korupcije“ kreiralo i pustilo u rad web platformu www.poslovanjebezkorupcije.ba

Ova jedinstvena web platforma pruža mogućnost anonimne prijave korupcije, besplatne pravne pomoći članicama Udruženja poslodavaca FBiH u vezi sa borbom protiv korupcije, kao i pregled važećih propisa koji se odnose na borbu protiv korupcije, sudske prakse te bazu podataka o prijavljenim koruptivnim radnjama i brojne druge sadržaje.

Udruženje poslodavaca FBiH poziva sve svoje članice da prijave korupciju sa kojom se susreću u poslovanju putem web platforme www.poslovanjebezkorupcije.ba kako bi zajedničkim naporima radili na smanjenju izloženosti poslodavaca korupciji i time unaprijedili poslovni ambijent u BiH. (Š. B.)