Zašto je Jedinstveni registar računa u BiH nekom problem i šta bi BiH njim dobila

Jedinstveni bankarski registar računa fizičkih lica eliminatorna je stavka za daljnji razvoj bh. ekonomije, približavanje EU, ali i naredne korake u prijeko potrebnom zaduživanju. Otpori koji dolaze iz Republike Srpske posljednje su prepreke ka njegovom uspostavljanju.

Ugledna ekonomistica i analitičarka Svetlana Cenić za Klix.ba kaže kako podaci ne bi bili javno dostupni i to odmah treba raščistiti.

“Peta direktiva Evropske unije o sprečavanju pranja novca zahtijeva od svih zemalja članica, pa i onih na putu ka EU, jedinstveni registar računa fizičkih osoba. U regionu to već imaju Hrvatska, Srbija i Kosovo, a ostale zemlje rade na tome”, kaže ona.

Koristi ovog registra su višestruke, kaže nam ona, a jedna od njih je jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora.

“Registar omogućava efikasniju prinudnu naplatu, što je posebno bitno i stranim ulagačima. Doprinosi boljoj borbi protiv pranja novca, smanjuje mogućnost prevara i nezakonitih radnji”, kaže ona te naglašava da bi njegovo uvođenje smanjilo administrativno opterećenje institucija u pristupu informacijama te stvara se veće povjerenje građana u mogućnost da zaista zaživi vladavina prava.

O ovoj temi za naš portal govorio je i Esad Mahmutović, direktor Finansijskog-informatičke agencije (FIA). On kaže kako su informacije o registru vezane za nadležnosti FIA-e usvojene u izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

“Na osnovu toga su ispunjene pretpostavke za formiranje Jedinstvenog registra računa fizičkih lica u Federaciji BiH. Kao što je poznato, FIA je 2017. godine formirala Jedinstveni registar računa pravnih lica radi povećanja transparentnosti poslovanja pravnih lica i sprečavanje eventualnog pranja novca i omogućila besplatnu aplikaciju FIA FBiH za mobilne telefone (Apple i Google store)”, kazao je.

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić kazao je kako je Registar računa fizičkih lica na teritoriji BiH izuzetno važan za efikasno funkcionisanje kompletnog bankarskog sektora.

“Jedinstveni registar ima značajan utjecaj na poslovni ambijent u našoj zemlji kroz strukturiranje pravičnijeg i transparentnijeg društva. Osim što je posebno važan u borbi protiv nezakonitih aktivnosti, Jedinstveni registar predstavlja i značajan mehanizam za suzbijanje finansiranja terorizma i pranja novca, olakšava identifikacije računa dužnika u poreskom i izvršnom postupku te drugim sudskim postupcima”, kazao je on.

 

klix.ba