Semir Šut u Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika

Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine, nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), održao je konstituirajuću sjednicu novog saziva.

Odbor za žalbe građana nadležan je za primanje, evidentiranje, procjenu i prosljeđivanje žalbi građana na postupanje policijskih službenika u policijskim tijelima BiH, Granične policije BiH, Agencije za istrage i zaštitu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i za njihovo upućivanje nadležnim policijskim tijelima. Istovremeno, Odbor je nadležan i za iniciranje odgovarajućeg postupka protiv podnosioca žalbe u slučaju lažne ili tendenciozne žalbe.

Predsjednika, zamjenike predsjednika i članove Odbora za žalbe građana imenuje i razrješava PSBiH. Članovi Odbora upoznati su sa Odlukom oba doma PSBiH, kojom je, na mandat od četiri godine, za predsjednika Odbora za žalbe građana imenovan Boris Buha, za prvog zamjenika predsjednika Vjekoslav Vuković, a za drugog zamjenika Semir Šut. Istom odlukom za članove Odbora imenovani su Hana Korać, Merima Šenderović, Tihomir Marinčić i Miroslav Janjić.

Tokom konstituirajuće sjednice, članovi Odbora upoznali su se s dosadašnjim i dogovorili budući način rada Odbora. (Š. B.)