Sindikat o potrebi definisanja minimalne plate u FBiH

Savez samostalnih sindikata BiH insistira na zakonskom definisanju minimalne plate sa okvirnim iznosom od 1.000 konvertibilnih maraka, navodi se u saopćenju povodom iznesenih podataka EUROSTAT-a i Vlade Federacije BiH.

Sindikat podsjeća da u Federaciji BiH niti jednim obavezujućim aktom nije definisana minimalna plata kao i minimalna satnica.

“Minimalna satnica je bila definisana Općim kolektivnim ugovorom početkom 2016. godine ali je u februaru 2018. godine jednostrano otkazana od strane Udruženja poslodavaca”, ukazuje Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK.

Mujkanović također podsjeća da je u Federaciji BiH na snazi Konvencija Međunarodne organizacije rada koja kaže da minimalne plaće imaju zakonsku snagu.

“Stoga je stav Sindikata da se ona utvrdi posebnim zakonom, a cilj je da se kroz pregovore dođe do prihvatljivog kompromisa. To”, kako ističe Mujkanović, “uključuje izmjene poreskih propisa i izmjene Zakona o doprinosima koji će rasteretiti troškove rada, a s druge strane, osigurati rast minimalne plate do okvirno 1.000 maraka.”

“Radi se o cifri koja predstavlja 50 posto iznosa potrošačke korpe u Federaciji BiH”, podsjećaju u Sindikatu.

Iz Vlade FBiH podsjećaju, da „statistika Eurostata uzima u obzir zemlje članice EU i zemlje kandidate, te tako ne obuhvata BiH, koja još nema kandidatski status“.

Navođenjem podataka zagarantirane najniže plaće u Federaciji BiH (406 KM) i Republici Srpskoj (520 KM), upućuje na pogrešan zaključak „kako su radnici u Federaciji BiH najsiromašniji u Evropi“.

Napominjemo uz zagarantiranu najnižu plaću radnicima u Federaciji BiH se isplaćuju i neoporezive naknade (topli obrok, prevoz …) u iznosu od 195 KM, čime dolazimo do podatka da je zagarantirana najniža plaća u Federaciji BiH 601 KM, a što je za 81 KM više od najniže zagarantirane plaće u Republici Srpskoj.

Vlada FBiH je prije nekoliko godina uputila u parlamentarnu proceduru Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak. Usvajanjem tih zakona će automatski doći do povećanja minimalnih plaća i tada ćemo dobiti i puno jasniju sliku kolika je realna minimalna plaća, odnosno pokazat će se da će ona biti značajno veća od postojećih 406 KM. (Š. Babić)