Radovi na regulaciji potoka u MZ Stranjani

U mjesnoj zajednici Stranjani u toku su radovi na regulaciji „Ciganskog potoka“, koji su nakon provedene procedure javne nabavke povjereni privrednom društvu ŠPIC-Beton“ d.o.o. Zenica. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 219.891,62 KM sa PDV-om, pri čemu su sredstva obezbjeđena na osnovu Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu.

Realizacija projekta regulacije „Ciganskog potoka“ planirana u dvije faze. U fazi koja se trenutno implementira izvest će se radovi na izgradnji pravouganog betonskog korita od ušća u rijeku Kočevu uzvodno u dužini 112 metara, odnosno do regionalnog puta R445 kod osnovne škole.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 75 dana, te ako vremenske prilike dozvole realizacija ugovora trebala bi biti završena do sredine aprila 2021. godine. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica.