Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH: Uveden novi institut “osobe od povjerenja”

Zastupnički dom Federacije BiH nedavno je usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, čime je, u cilju zaštite žrtava nasilja, uveden novi institut “osobe od povjerenja”.

“Ova dopuna Zakona izuzetno je značajna prije svega za samu žrtvu, jer će joj od sada biti omogućeno pravo da uz sebe ima osobu od povjerenja u sistemu zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja, koja će joj objasniti sva prava, koja žrtva nasilja posjeduje i pomoći joj u njihovom ostvarivanju, počev od davanja pojašnjenja o potrebnoj dokumentaciji, pružanja pomoći prilikom prijave krivičnog djela, biti joj produžena ruka u komunikaciji sa institucijama, ali i osnažiti je da se efektivno uključi u sudski postupak”, navodi Edina Sejmenović, portparolka Centra ženskih prava u Zenici, koji je bio i pokretač inicijative za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, te uvođenje instituta „osobe od povjerenja“.

Ovim se žrtvi nasilja u porodici omogućava određena doza sigurnosti i šalje poruka da ona u ostvarivanju svojih prava ipak nije sama.

“Dopuna pomenutog Zakona znači i da Centar ženskih prava kao organizacija može biti osoba od povjerenja, što mi praktično i jesmo već godinama unazad, ali jednako tako i ostale organizacije, pravna ili fizička lica sada mogu biti podrška žrtvi nasilja u porodici tokom različitih sudskih postupaka i procesa u cilju zaštite i ostvarivanja njenih prava“, ističe portparolka Centra ženskih prava u Zenici. (V. J.)