Nogometni savez BiH će 16. marta dobiti novog predsjednika

FOTO: Web
Na ovoj sjednici je usvojen zapisnik sa 62. sjednice Izvršnog odbora održane dana 21.01.2021. godine. Utvrđen je datum održavanja sjednice Generalne skupštine NS BiH i ista je zakazana za dan 16.03.2021. godine, a na kojoj bi se trebao izabrati i novi predsjednik Nogometnog saveza BiH.

S ciljem pripreme za narednu sjednicu Generalne skupštine NS BiH, na sjednici Izvršnog odbora NS BiH su usvojeni dokumenti koji se dostavljaju na odlučivanje najvišem zakonodavnom tijelu NS BiH i to: Prijedlog Izvještaja o radu za 2020. godinu, nacrt Plana rada za 2021. godinu i nacrt Plana prihoda i rashoda za 2021. godinu NS BiH.

Usvojena je i odluka o pokretanju aktivnosti na uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u poslovne procese i funkcionisanje NS BiH prema zahtjevima ISO standarda.

Na sjednici je prezentirana informacija o aktivnostima na izradi nove strategije NS BiH. Naredna sjednica IO NS/FS BiH će biti održana sredinom februara 2021. godine.