Nova vozila Policijskoj upravi Zavidovići

Ministar unutrašnjih poslova Dario Pekić nastavio je sa dodjelom novih službenih policijskih vozila policijskim upravama na području Kantona. Danas, 27. januara 2021. godine, u pratnji policijskog komesara Semira Šuta, te predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti iz Zavidovića, predao je tri nova policijska vozila na korištenje Policijskoj upravi III (Zavidovići), odnosno policijskim stanicama u sastavu ove Policijske uprave. Radi se o jednom kombi i dva putnička vozila, čije je ukupna vrijednost preko 120.000 KM.

Ovo je još jedan pokazatelj dobre bezbjednosne situacije na području Kantona, te  kontinuiranih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova sa zadatakom obezbjeđenja još bolje materijalno-tehničke opremljenosti policijskih službenika. Nova policijska vozila u značajnoj mjeri će olakšati rad i povećati efikasnost policijskih službenika u izvršavanju njihovih svakodnevnih poslova i zadataka.

S ciljem da se sigurnost građana Zeničko-dobojskog kantona podigne na veći nivo, Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom godine nabavilo je 16 novih službenih vozila za potrebe svih organizacionih jedinica Ministarstva. Nova vozila već su dobili policijski službenici u Zenici, Kaknju i Brezi, a u narednim danima bit će nastavljena dodjela i drugim policijskim stanicama na teritoriji Kantona.