Ažuriranje podataka u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK)

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja Grada Zenice  koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.3.2021. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu biljne  i stočarske proizvodnje na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede  na federalnom, kantonalnom i gradskom  nivou.

Obrasci zahtjeva za upis u RPG i RK  i prijavu promjena na poljoprivrednom gazdinstvu mogu se preuzeti ispred Gradske uprave. Sve dodatne  informacije mogu se dobiti na telefon broj 032 447 706 svaki radni dan  od 7:30-16:00 sati.